Čistol

 
 

Brúsenie terrazza

Terrazzo je zmes cementu a mramorovej drte a jeho oprava je podobný proces ako brúsenie mramorových, alebo betónových podláh. Terrazzo je možné brúsiť, leštiť,umývať, voskovať. Obnova spočíva v odbrúsení vrchnej poškodenej, zašpinenej, vybitej, alebo iným spôsobom znehodnotenej vrstvy podlahy v hrúbke 1 až 3 mm. Po dokončení sú odstránené všetky povrchové vady, docieli sa absolútna hladkosť povrchu, prinavráti sa pôvodný vzhľad a štruktúra kameňa. Ak je to potrebné, zarovná sa povrch kameňa špárovaním. Na záver sa podlaha pleteští do vysokého lesku a navoskuje.

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria